SV | NO | DK            Logga in | Kundtjänst: 0346-73 24 00 | Support: 0346-73 24 50 

 

Unident är miljö-och kvalitetscertifierade

Unidents Miljöledningssystem har granskats av Intertek Certification AB och är i överensstämmelse med kraven i:
SS-EN ISO 14001:2004

Unidents Kvalitetsledningssystem har granskats av Intertek Certification AB och är i överensstämmelse med kraven i:
SS-EN ISO 9001:2008
SS-EN ISO 13485:2012

EC Certificate
Full Quality Assurance System
Directive 93/42/EEC on Medical Devices, Annex II

Ledningssystemet omfattar:
Konstruktion och utveckling, försäljning och service av medicintekniska utrustningar och produkter inom dentalbranschen.

Miljöpolicy och handlingsplan

Unident AB strävar efter att ständigt förbättra verksamheten med hänsyn taget till miljöaspekterna.

Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicyn beskriver hur vi skall arbeta för att uppfylla dessa standarder.
Ladda hem vår verksamhetspolicy här >

Se våra certifikat här nedan: