Digital avtryckstagning - är det så bra som reklamen säger?

Är du fortfarande tveksam till digital avtryckstagning? Tidigare har noggrannhet och funktionalitet varit de vanligaste ursäkterna till att inte vilja investera i digital avtryckstagning, men intraorala scanners är idag precis lika bra, eller till och med ännu mer exakta än traditionella avtryck, baserat på flera olika studier.

Funktionaliteten, när det kommer till arbetsflöde och användarvänlighet, behöver inte ens diskuteras. Så varför tveka? Här är fem starka skäl till att ta steget och gå över till digital avtrycksscanning:


1. Spara tid och träffa fler patienter

Flera studier kan styrka att intraoral scanning sparar dig tid. Du behöver bara jämföra det digitala arbetsflödet för att skapa estetiska restaureringar med det analoga arbetsflödet. Att scanna en patient digitalt tar fem minuter. Sedan är det klart! Inget avtrycksmaterial krävs, ingen väntan på att PVS ska torka, patienten slipper kväljningar av avtrycksmaterialet, inget kladd i behandlingsrummet. Skillnaden i arbetsflödet är uppenbart. Denna förändring leder till att du får tid över till att ta emot fler patienter.


2. Dra nytta av den digitala precisionen och minskade manuella misstag

Det finns många studier som dokumenterar noggrannheten vid intraoral scanning. Genom att utesluta traditionella analoga avtryck från arbetsflödet eliminerar du även, vad de flesta laboratorier skulle säga är deras största felkälla – nämligen dina avtryck. Dentala lab säger att det är mycket lättare och mer exakt att arbeta med digitala avtryck. Dessutom är den intraorala avtryckstagningen en betydligt enklare process. Visst finns det en inlärningskurva, precis som med alla nya arbetssätt, men när man väl lärt sig tekniken är det en betydligt snabbare och enklare arbetsprocess.


3. Underlätta godkännande av behandling

Det ursprungliga syftet med intraoral scanning var att digitalisera avtrycksprocessen och använda datan till att skapa en restaurering. Nu har tiderna förändrats. Ett mycket uppskattat arbetssätt med det digitala avtrycket är att visa på både aktuell status samt planerat utfall på föreslagna behandlingar. Patienten får på detta sätt bättre information och blir mer involverad i sin behandling, vilket också leder till ökad patientacceptans. Funktioner för monitorering av patientens tandstatus genom regelbundna digitala avtryck och jämförelser mellan dessa gör det även möjligt att spåra och fastställa exempelvis gingival retraktion, bruxism och tänders rörelse.


4. Spara kostnader på avtrycksmaterial och frakt

Beroende på hur arbetsflödet på din praktik ser ut,kan besparingarna på att använda en intraoral scanner vara betydande. Det digitala arbetsflödet eliminerar helt och hållet behovet av material till traditionella gipsavtryck samt även fraktkostnader och lagringsutrymme. Om du är ortodontist kan du digitalisera alla dina modeller. Modeller sedan fem år tillbaka kan man idag lagra på en hårddisk eller i molnet.


5. Skapa ett intresse hos dina patienter och förbättra patientkomforten

Medan de flesta av oss tänker på exakthet och funktion när vi överväger att börja scanna digitalt, är det egentligen fördelarna för patienten, som borde vara den främsta orsaken till att du ska ta steget. Det finns flera studier som bekräftar att patienter föredrar det digitala arbetsflödet. Och, som i fallet med studien som genomfördes av Universitetet i Bern, School of Dental Medicine, är det inte bara några få patienter, utan alla patienter (100%) som föredrar det digitala flödet. Den digitala tandvården imponerar ofta på patienterna och får dem att prata om, och rekommendera din praktik. Det finns många artiklar att googla på, där tandläkare talar om den positiva effekt som den digitala tekniken haft på deras klinker.

Läs mer om digital avtryckstagning här >

Dela:
Unident

Din Webbläsare stöds ej

Du använder en gammal version av Internet Explorer. För att kunna utnyttja alla funktioner på vår sajt så behöver du uppgradera din webbläsare. Klicka på länken nedan för anvisningar om hur du uppdaterar din webbläsare.

Please upgrade your browser! 
Your browser is too old and is not supported. In order to utilize all features on our site, you need to upgrade your browser. Click the link below for instructions on updating your browser.

Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17621/internet-explorer-downloads

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Använder du Windows XP som operativsystem?
Microsoft har upphört med all support för operativsystemet Windows XP och inga fler säkerhetsuppdateringar kommer att släppas. Använder du idag Windows XP så rekommenderar vi dig att uppgradera ditt operativsystem till Windows 10, eftersom Windows XP inte stöder dagens teknik

If you are using Windows XP operating system
Microsoft has discontinued support for the Windows XP operating system and no more security updates will be released. If you are using Windows XP today, we recommend upgrading your operating system to Windows 10, as Windows XP does not support today's technology.