Är Ceramir ny Golden Standard vid cementering av implantatprotetik?

Catapult Education har låtit 20 tandläkare utvärdera det resinfria biokeramiska implantatcementet Ceramir. Samtliga ansåg att denna produkt var en av de allra bästa vad gällde avlägsnande av cementöverskott. En annan uppskattad egenskap var Ceramirs biokompatibilitet.

TEXT: Unident AB

Samtliga deltagare i utvärderingen uppgav att Ceramirs biokeramiska implantatcement är en produkt de ser stor användning för i modern implantatbehandling. Kombinationen av biokompatibiliteten och enkelt avlägsnande av cementöverskott gör produkten till något de gärna ville arbeta med på sin klinik.

Länk till artikeln:

http://www.dentalproductsreport.com/dental/article/catapult-review-novel-implant-cement-universally-impresses?page=0,0

Catapult Education är en organisation som består av drygt 50 tandläkare i Kanada och USA som utvärderar dentala produkter oberoende av varandra. Läs mer: https://www.catapulteducation.com/about

Cementrester som ligger kvar oupptäckt främjar tillväxten av mikroorganismer och kan störa mukosan runt implantaten, vilket kan leda till mukosit och i förlängningen periimplantit.

En invitrostudie vid Dallas universitet har jämfört fyra olika typer av kommersiellt tillgängliga cement med avseende på cellsvar i humana gingivala fibroblaster och odifferentierade makrofager samt murina pre-osteoblaster. Även fyra olika bakterietypers påverkan av cementet och på dess ytmorfologi undersöktes.

Resultatet pekar mot att orala bakterier degenerar cementytan men att livskraften hos bakterierna inte påverkades signifikant i närvaro av cement. Däremot påverkades värdcellerna kraftigt, bara för det biokeramiska cementet uppnåddes över 70 % livskraft för alla undersökta humana och murina celllinjer.

Studien visar vikten av att ta hänsyn till dentala cements biologiska interaktioner eftersom detta har inverkan på cellsvaret och cementytans påverkan av bakterier.

Länk till artikeln:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsbiomaterials.9b00956

Dela:
Unident

Din Webbläsare stöds ej

Du använder en gammal version av Internet Explorer. För att kunna utnyttja alla funktioner på vår sajt så behöver du uppgradera din webbläsare. Klicka på länken nedan för anvisningar om hur du uppdaterar din webbläsare.

Please upgrade your browser! 
Your browser is too old and is not supported. In order to utilize all features on our site, you need to upgrade your browser. Click the link below for instructions on updating your browser.

Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17621/internet-explorer-downloads

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Använder du Windows XP som operativsystem?
Microsoft har upphört med all support för operativsystemet Windows XP och inga fler säkerhetsuppdateringar kommer att släppas. Använder du idag Windows XP så rekommenderar vi dig att uppgradera ditt operativsystem till Windows 10, eftersom Windows XP inte stöder dagens teknik

If you are using Windows XP operating system
Microsoft has discontinued support for the Windows XP operating system and no more security updates will be released. If you are using Windows XP today, we recommend upgrading your operating system to Windows 10, as Windows XP does not support today's technology.