European Association for Osseointegration 2019 i Lissabon

Unident hade både product Manager Marinette Dahlén och Clinical Advisor Karin Dahlquist Stache på plats i Lissabon under EAO, European Association for Osseointegration. Här ger de en kort sammanfattning av den vetenskapliga kongressen, som samlade omkring 5 000 deltagare.

TEXT: Unident AB

Geistlich symposium
Parodontolog, professor Stefan Renvert beskrev hur fästevinsten 5 år efter operation var signifikant högre då man använder sig av benersättning och membran än vid enbart rengöring vid intra-osseösa periimplantitlesioner. På grund av risken för överhettade implantat och därmed äventyrad osseointegration samt att metoden kan sprida titanpartiklar och biofilm i hela munhålan, använder sig Renvert inte av slipning av implantatets yttre gängor (Implantoplasty).

Käkkirurg, professor Bilal Al-Nawas från Tyskland talade om digital planering i komplex benregeneration. Hur mjukvävnaden hanteras är den svåraste och mest kritiska delen av komplex benregeneration, där både kristalambå och poncholambå har för- och nackdelar. Hans rekommendation är att lägga ordentlig tid och omsorg på lambåutformningen. Al-Nawas har även sett att, för både honom själv och hans kollegor är resultatet bättre när de använder ett kollagenmembran över titanskelettet. Behandling med granulat, där rekommendationen var hälften eget ben och hälften t.ex Geistlich Bio-Oss, gav ett mer förutsägbart resultat än benblock. Fördelarna med Yxoss CBR är att man kan planera hela behandlingen från början, att det kräver mindre kirurgisk tid då titannätet är redo att användas utan ytterligare tillpassning och att betydligt mindre ben behöver tas från patienten med den här tekniken.

Förbättringar inom implantatbehandling
Som en del av blocket Advancements in implant dentistry – accelerating clinical developments with novel techniques and long-term proven elements talade Fernando Guerra från värdlandet Portugal om faktorer hos implantat och protetik som påverkar den marginala bennivån på lång sikt (Influence of implant and prosthetic features on long-term marginal bone level). Bland annat lyftes Platform Switch fram, vilket vi tycker är mycket glädjande då våra implantat från Zimmer Biomet ger möjlighet till den tekniken.

Är detta en del av framtiden?
EAOs öppningsföreläsning av tandläkare professor Kamal Mustafa från Norge och parodontolog professor Mariano Sanz från Spanien handlade om forskning i att skapa ny benvävnad med hjälp av stamceller och immunförsvarets samspel med benbiologin.

Tissue Engineering anses ha en stor potential att förbättra och ersätta nuvarande metoder för att återskapa förlorad vävnad. Tredimensionella, biologiskt aktiva klätterställningar och membran från cellkulturer som stöd för benregeneration kan vara aktuella, men även en blandning av stamceller och bensubstitut. Det är förmodligen en ganska lång väg kvar tills något av detta är tillgängligt i klinisk vardag. Kostnader, tidsåtgång och tillgång på laboratorier för arbetet med cellodlingar kan utgöra hinder. Mariano Sanz betonade vikten av att i dagens klinik använda membran i kombination med benersättning för att återskapa benvolym.  Vi fortsätter att följa utvecklingen med intresse eftersom det finns ett fortsatt stort behov av att hjälpa patienter med förlorat käkben.

Osstell symposium
En full kongresshall hade samlats för att ta del av Osstells elfte vetenskapliga symposium. Modererade av Marcus Dagnelid visade Professor Neil Meredith, som uppfann RFA, den diagnostiska teknik som blev Osstell, den globala standarden för stabilitetsmätning av implantat, och parodontologerna Jeff Ganeles och Barry Levin, med kliniska fall och vetenskapliga rön hur användning av Osstell ISQ-mätning på ett vetenskapligt grundat sätt hjälper dem att uppnå ett förutsägbart resultat.

Jeff Ganales visade hur stabilitetsmätning med Osstell och användandet av objektiva ISQ-mätningar ger tandläkaren ett redskap för de kliniska besluten. Diagnos, planering, monitorering och utförande utgör alltid grunden för en lyckad implantatbehandling. Man sammanfattade med att ISQ-värdet är det viktigaste för att utvärdera ben-implantatkontakten, och framförallt inläkningprocessen (implantatets osseointegration) för att veta när implantatet kan belastas utan onödig risk.

Dela:
Unident

Din Webbläsare stöds ej

Du använder en gammal version av Internet Explorer. För att kunna utnyttja alla funktioner på vår sajt så behöver du uppgradera din webbläsare. Klicka på länken nedan för anvisningar om hur du uppdaterar din webbläsare.

Please upgrade your browser! 
Your browser is too old and is not supported. In order to utilize all features on our site, you need to upgrade your browser. Click the link below for instructions on updating your browser.

Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17621/internet-explorer-downloads

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Använder du Windows XP som operativsystem?
Microsoft har upphört med all support för operativsystemet Windows XP och inga fler säkerhetsuppdateringar kommer att släppas. Använder du idag Windows XP så rekommenderar vi dig att uppgradera ditt operativsystem till Windows 10, eftersom Windows XP inte stöder dagens teknik

If you are using Windows XP operating system
Microsoft has discontinued support for the Windows XP operating system and no more security updates will be released. If you are using Windows XP today, we recommend upgrading your operating system to Windows 10, as Windows XP does not support today's technology.