Grattis till er som jobbar i tandvården!

Tandvården har som bransch en kundnöjdhet på hela 79,2, vilket återigen ger en topplacering i Svenskt Kvalitetsindex årliga mätningar.

Gapet mellan privat och offentlig tandvård har minskat i årets mätning, då Folktandvården nu brutit de senaste årens negativa trend och förbättrat sitt resultat. Framförallt upplevs man mer förtroendeingivande och kvalitetsmedvetna än tidigare, vilket drivit upp resultatet.

• Kundnöjdheten ökar ju äldre kunderna blir.
Kunder från 60 år och uppåt har höga förväntningar på sin tandvård, men är också mer nöjda med service-och produktkvaliteten på den vård de får, framförallt i den privata tandvården. Undersökningen visar också att kunder inom privattandvården ofta rekommenderar sin klinik till andra.

Få dina kunder att rekommendera din klinik genom att använda den senaste tekniken. Prova digital avtryckstagning kostnadsfritt på din klinik!

• Närhet ger nöjdhet.

Kunder som har en nära och mer frekvent relation till sin tandläkare är mer nöjda och lojala. Drygt 7 av 10 av Folktandvårdens kunder och nästan 9 av 10 av Privattandläkarnas uppger att de besökt sin tandläkare under det senaste året. Högre besöksfrekvens har bidragit till en högre nöjdhet inom både privat och offentlig tandvård.

• ”Bra”, ”dyrt” och ”tryggt” 

är de gemensamt mest förekommande ord som används när kunderna får beskriva sin tandvård.

Så grattis än en gång till er alla i tandvårdsbranschen - ni har de nöjdaste kunderna i Sverige!

SKI_svenskt_kundnojdhet

Källa: Svenskt Kvalitetsindex

Läs om undersökningen från Svenskt Kvalitetsindex här >

 

* Not, om studien 2019
Intervjuerna har genomförts via telefon och webb den 11–18 mars 2019. Målgruppen är ett slumpmässigt nationellt urval av personer som har besökt tandvården i Sverige under de senaste 24 månaderna. 800 intervjuer har genomförts totalt varav hälften på Folktandvården och hälften på privat tandvård.

Dela:
Unident

Din Webbläsare stöds ej

Du använder en gammal version av Internet Explorer. För att kunna utnyttja alla funktioner på vår sajt så behöver du uppgradera din webbläsare. Klicka på länken nedan för anvisningar om hur du uppdaterar din webbläsare.

Please upgrade your browser! 
Your browser is too old and is not supported. In order to utilize all features on our site, you need to upgrade your browser. Click the link below for instructions on updating your browser.

Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17621/internet-explorer-downloads

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Använder du Windows XP som operativsystem?
Microsoft har upphört med all support för operativsystemet Windows XP och inga fler säkerhetsuppdateringar kommer att släppas. Använder du idag Windows XP så rekommenderar vi dig att uppgradera ditt operativsystem till Windows 10, eftersom Windows XP inte stöder dagens teknik

If you are using Windows XP operating system
Microsoft has discontinued support for the Windows XP operating system and no more security updates will be released. If you are using Windows XP today, we recommend upgrading your operating system to Windows 10, as Windows XP does not support today's technology.