Helena Grubb - ny VD för Unident Group

PRESSMEDDELANDE Falkenberg 2020-10-26

Helena Grubb tillträdde som ny VD för Unident-kocernen den 26 oktober, 2020. Helena kommer in i bolaget med en bred erfarenhet från chefsroller inom bolag som Husqvarna, Assa Abloy och Hultafors Group. Hon har där haft verksamhetsansvar för affärsenheter och framgångsrikt drivit såväl tillväxt som strategiska initiativ. Helena efterträder Robert Dackeskog, som lämnar posten för nya uppdrag utanför bolaget.

- Det känns fantastiskt roligt och spännande att få ta sig an uppgiften att tillsammans med teamet på Unident få fortsätta utveckla verksamheten till nya höjder. Dentalbranschen är idag i förändring och genomgår en tilltagande digitalisering, och jag ser fram emot att i den kontexten få arbeta med strategin och skapa förutsättningar för utveckling av erbjudandet och lönsam tillväxt. Ett hållbart, framgångsrikt företag helt enkelt! säger Helena.

- Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Helena, som kommer med lång och gedigen erfarenhet från affärsledning inom B2B. Med Helena får vi in en stark kraft med erfarenhet av ledarskap med fokus på tillväxt och samverkan, säger Martin Forss, styrelseordförande i Unident Group.

 

För ytterligare information - kontakta:
Helena Grubb, tel. 0346-73 24 48


Om Unident AB

Unident har utvecklat tandvården med innovativa lösningar sedan 1992. På vägen har vi blivit Nordens tredje största dentalhandel. Vi erbjuder allt en tandvårdsklinik behöver i form av dentala förbrukningsvaror, utrustning, inredning samt relaterad service och support. Vårt mål är att göra tandvården bättre samt vardagen lite enklare och roligare för hela tandvårdsteamet. Unident har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Kontor i Stockholm, Västerås, Horten, Köpenhamn, Helsingfors och med huvudkontor i Falkenberg. +200 medarbetare arbetar inom koncernen som omsätter ca. 400 miljoner kronor.

----------------------------------------------------------------------

IN ENGLISH:

Helena Grubb – new CEO of Unident Group

Helena Grubb has been appointed as the new CEO of the dental company Unident Group and has taken up her new position on October 26, 2020. Helena brings a broad experience from management positions within companies such as Husqvarna, Assa Abloy and Hultafors Group, where she has had operational responsibility for sales as well as business units and successfully driven both growth and strategic initiatives. Helena succeeds Robert Dackeskog, who is leaving for new assignment outside the company.

- I am extremely excited about joining Unident Group and look very much forward to continue developing the business to next level, together with the competent and engaged team at Unident.
The dental industry is currently in transition and undergoing an increasing digitalization, where Unident has a unique position and opportunity. I look forward to further develop our offering to create increased customer value and drive a profitable growth. Nothing less than a sustainable, successful company! says Helena.

- We are very pleased with the recruitment of Helena, who comes with long and solid experience from business management in B2B. With Helena, we get a driven leader with strong business acumen and a focus on growth and collaboration, says Martin Forss, Chairman of the Board of Unident Group.

 

For more information, please contact:
Helena Grubb, tel. 0346-73 24 48

 

-------------------------------------

About Unident

Unident has developed the professional dental care with innovative solutions since 1992. On the way, we have become the Nordic region's third largest dental trade dealer. We offer everything a dental clinic needs and wants in the form of dental consumables, equipment, furnishings and related service and support. Our goal is to make dental care better as well as everyday life easier and more fun for the entire dental team. Unident has operations in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Offices in Stockholm, Västerås, Horten, Copenhagen, Helsinki and headquarter in Falkenberg. +200 employees work within the group, which has a turnover of approx. SEK 400 million.

Dela:
Unident

Din Webbläsare stöds ej

Du använder en gammal version av Internet Explorer. För att kunna utnyttja alla funktioner på vår sajt så behöver du uppgradera din webbläsare. Klicka på länken nedan för anvisningar om hur du uppdaterar din webbläsare.

Please upgrade your browser! 
Your browser is too old and is not supported. In order to utilize all features on our site, you need to upgrade your browser. Click the link below for instructions on updating your browser.

Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17621/internet-explorer-downloads

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Använder du Windows XP som operativsystem?
Microsoft har upphört med all support för operativsystemet Windows XP och inga fler säkerhetsuppdateringar kommer att släppas. Använder du idag Windows XP så rekommenderar vi dig att uppgradera ditt operativsystem till Windows 10, eftersom Windows XP inte stöder dagens teknik

If you are using Windows XP operating system
Microsoft has discontinued support for the Windows XP operating system and no more security updates will be released. If you are using Windows XP today, we recommend upgrading your operating system to Windows 10, as Windows XP does not support today's technology.