Ny VD för Unident AB

PRESSMEDDELANDE Falkenberg 2019-08-12 Unident har utvecklat tandvården med innovativa lösningar sedan 1992. På vägen har vi blivit Nordens tredje största dentalhandel. Vi erbjuder allt en tandvårdsklinik behöver i form av dentala förbrukningsvaror, utrustning, inredning samt relaterad service och support. Vårt mål är att göra tandvården bättre samt vardagen lite enklare och roligare för hela tandvårdsteamet. Unident har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Kontor i Stockholm, Västerås, Horten, Köpenhamn, Helsingfors och med huvudkontor i Falkenberg. 170 medarbetare arbetar inom koncernen som omsätter ca. 400 miljoner kronor.

TEXT: Unident AB

robert_dackeskog_VD_unidentRobert Dackeskog tillträder som ny VD för dentalföretaget Unident AB den 12 augusti och efterträder Marcus Nordwall. Robert har lång och gedigen erfarenhet av ledande befattningar på framgångsrika företag såsom Nestlé, Findus och nu senast på Duni där han var ansvarig för en omsättning på 2 500 MSEK och 300 anställda. Marcus kommer att fortsätta verka för utvecklingen av Unident genom sin plats i bolagets styrelse.

– Jag har med glädje och spänning tackat ja till att axla den fortsatta expansionen av Unident. Dentalbranschen är mycket intressant och erbjuder många möjligheter. Jag gillar att ta mig an nya utmaningar och ser fram emot att bygga vidare på den fantastiska resa som Unident gjort tillsammans med våra kunder och inte minst vår personal, säger Robert.

– Genom att få in Roberts gedigna kompetens tar vi nu nästa steg i vår fortsatta utveckling. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Robert där vår vision fortsatt är att vara förstahandsvalet för tandvårdskliniker som vill lyfta teamet, arbetsmiljön, patientupplevelsen och vårdkvaliteten, säger Marcus.


För ytterligare information - kontakta:
Robert Dackeskog, 070-148 76 13
Marcus Nordwall, 070-764 85 51

-------------------------------------------------

Läs mer om Unident >

-------------------------------------------------

In English:

Unident has developed the professional dental care with innovative solutions since 1992. On the way, we have become the Nordic region's third largest dental trade dealer. We offer everything a dental clinic needs and wants in the form of dental consumables, equipment, furnishings and related service and support. Our goal is to make dental care better as well as everyday life easier and more fun for the entire dental team. Unident has operations in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Offices in Stockholm, Västerås, Horten, Copenhagen, Helsinki and headquarter in Falkenberg. 170 employees work within the group, which has a turnover of approx. SEK 400 million.

Unident AB gets new CEO

robert_dackeskog_VD_unidentRobert Dackeskog takes over as new CEO of the dental company Unident AB on August 12 and succeeds Marcus Nordwall. Robert has long and solid experience of senior positions at successful companies such as Nestlé, Findus and most recently at Duni where he was responsible for sales of SEK 2,500 million and 300 employees. Marcus will continue to work for the development of Unident through his place on the company's board of directors.

– I have gladly and with excitement agreed to shoulder the continued expansion of Unident. The dental industry is very interesting and offers many opportunities. I like to take on new challenges and look forward to building on the fantastic journey that Unident has done with our customers and not least our staff, says Robert.

– By bringing in Robert's solid skills, we are now taking the next step in our continued development. I look forward to working with Robert where our vision remains to be the first choice for dental clinics that want to lift the team, work environment, patient experience and quality of care, says Marcus.

For more information, please contact:
Robert Dackeskog, +46(0)70-148 76 13
Marcus Nordwall, +46(0)70-764 85 51

Dela:
Unident

Din Webbläsare stöds ej

Du använder en gammal version av Internet Explorer. För att kunna utnyttja alla funktioner på vår sajt så behöver du uppgradera din webbläsare. Klicka på länken nedan för anvisningar om hur du uppdaterar din webbläsare.

Please upgrade your browser! 
Your browser is too old and is not supported. In order to utilize all features on our site, you need to upgrade your browser. Click the link below for instructions on updating your browser.

Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17621/internet-explorer-downloads

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Använder du Windows XP som operativsystem?
Microsoft har upphört med all support för operativsystemet Windows XP och inga fler säkerhetsuppdateringar kommer att släppas. Använder du idag Windows XP så rekommenderar vi dig att uppgradera ditt operativsystem till Windows 10, eftersom Windows XP inte stöder dagens teknik

If you are using Windows XP operating system
Microsoft has discontinued support for the Windows XP operating system and no more security updates will be released. If you are using Windows XP today, we recommend upgrading your operating system to Windows 10, as Windows XP does not support today's technology.