På Unident Lab är vi specialister på bettskenor, också

På Unident LAB skapas synergier när hög kompetens kring dental framställning möter den senaste digitala tekniken. Tandteknikerns know-how och erfarenhet är avgörande för slutresultatet i den digitala tandtekniken.

TEXT: Kerstin Orsén Foto: bildN.se

Björn Hasserud är en av Sveriges mest erfarna tandtekniker när det gäller bettskenor. Han arbetar både för allmäntandläkare och med mer komplicerade fall från specialistenheter för bettfysiologi. För snart tre år sedan började han på Unident LAB i Västerås.
- Det är jättespännande med den digitala utvecklingen.
Jag hade inte kommit i kontakt med den på det här sättet tidigare, säger tandtekniker Björn Hasserud.

Minskad risk
Risken för defekta avtryck minskar med digital avtryckstagning.
- Den konventionella tekniken innebär avtryckstagning med obehag för patienten och transporter där defekter kan uppstå i avtrycket. När man tar ett digitalt avtryck som skickas elektroniskt så är det problemet borta. Det blir mycket säkrare, berättar Björn Hasserud.
Han tipsar om att använda en ”vanlig” vaxbitning vid skanning av bettrelationen.
- Det är viktigt att bitningen trimmas till så inget vax täcker de buccala ytorna, dessa ytor är viktiga för att skannern ska para ihop bettet korrekt.

Med bettskenorna eftersträvas en stabilisering av bettet eller avlastning av käkled och käkmuskler.
- Många gånger har jag intressanta samtal med tandläkare om hur vi ska lösa ett komplicerat fall. Fall där det saknas prominens på tänderna är ibland en utmaning då retentionen av skenan blir svår. Det kan vara utmanande men är också det som gör arbetet så stimulerande.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kort om tandtekniker Björn Hasserud:

bjorn-hasserud-unidentlabErfarenhet
: Började som lärling 1974, tog examen 1980, eget laboratorium i 27 år, tidig erfarenhet från ortodonti ledde till intresse för bettfysiologi och tillverkning av bettskenor i allt svårare fall.
Tillverkar: Bettskenor för patienter både inom specialisttandvården och till allmäntandläkare.
Specialitet: Gillar komplicerade fall och att hitta lösningar i samarbete med tandläkare och specialister.
Leveranstid: Normalt sex arbetsdagar men kan lösa akutfall på kortare tid vid behov.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Så går det till på laboratoriet
Hela tillverkningsprocessen görs digitalt med CAD/CAM-teknik från det att tandläkaren tar ett digitalt avtryck och gör en digital bettregistrering.

 1. kontroll_avtryck-bettskena_unidentlabAvtrycket kontrolleras alltid innan arbetet påbörjas, även om det sällan är problem med digitala avtryck.

 2. Därefter går avtrycket till CAD, det vill säga att designen och den individuella formen tas fram digitalt i ett 3D-design program. För att få ett riktigt bra slutresultat krävs en skicklig tandtekniker som har förståelse för bettskenans funktion i just det individuella fallet.
  Nu bestäms materialtjocklek, underskär tas bort, jag blockar områden där bettskenan inte ska ligga dikt an och utformar designen. Här simuleras också bit- och sidorörelser. Det är viktigt att det blir rätt relation mellan skena och motstående käke, beskriver Björn Hasserud.
  Det är fascinerande att se hur bettskenan växer fram på skärmen och hur en virtuell artikulator syns på skärmen med några knapptryck. Alla uppgifter samlas i en fil som skickas vidare till maskinen för tillverkning (CAM).

 3. Bettskenorna kommer antingen att 3D-printas eller fräsas fram. cad-cam-unidentlab
  Vid 3D-printing byggs materialet upp lager på lager och härdas mellan varje skikt för att sedan sluthärdas när bettskenan är färdiguppbyggd. Förutom några pelare, stödmaterial, som håller i bettskenan går det inte åt något extramaterial.

  Efter printningen behöver bettskenan slipas in och justeras så att den blir optimalt anpassad och bekväm för patienten. inslipning-bettskena_unidentLabFör att skenan ska få sin fina ytfinish så behöver den bearbetas i flera steg av erfarna händer innan den kan godkännas för leverans.

  Om bettskenan ska fräsas är det en fräsmaskin, en s.k. CNC-fräs, som fräser ut bettskenan ur ett block i PMMA, ett plastmaterial. Det gör att det går åt mer material. Därefter är processen densamma som vid printning.

 4. Bettskenan kontrolleras och godkänns innan den packas och skickas för levereras.

Modern maskinpark
Tekniken utvecklas ständigt, särskilt på 3D-området. Unident LAB ligger i framkant och arbetar ständigt med att hålla sig à jour med ny kunskap och testa nya material och maskiner.
- Vi följer forskningen noga, har byggt upp stor kunskap om säkra material och produktionssätt så att tandläkare och patienter kan känna sig trygga med de produkter vi levererar, säger Christian Nordvall, produktionschef.

 

Läs mer om Unident LAB >

 

Dela:
Unident

Din Webbläsare stöds ej

Du använder en gammal version av Internet Explorer. För att kunna utnyttja alla funktioner på vår sajt så behöver du uppgradera din webbläsare. Klicka på länken nedan för anvisningar om hur du uppdaterar din webbläsare.

Please upgrade your browser! 
Your browser is too old and is not supported. In order to utilize all features on our site, you need to upgrade your browser. Click the link below for instructions on updating your browser.

Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17621/internet-explorer-downloads

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Använder du Windows XP som operativsystem?
Microsoft har upphört med all support för operativsystemet Windows XP och inga fler säkerhetsuppdateringar kommer att släppas. Använder du idag Windows XP så rekommenderar vi dig att uppgradera ditt operativsystem till Windows 10, eftersom Windows XP inte stöder dagens teknik

If you are using Windows XP operating system
Microsoft has discontinued support for the Windows XP operating system and no more security updates will be released. If you are using Windows XP today, we recommend upgrading your operating system to Windows 10, as Windows XP does not support today's technology.