Minimalinvasiva behandlingar

Minimalinvasiv tandvård, innebär för patienten ett skonsammare och varsammare behandlingssätt, t ex vid avlägsnande av karies, vid kirurgiska ingrepp och bedövning etc.

Unident är nu exklusiva återförsäljare i Norden åt RLS Global, som fokuserar på att utveckla produkter baserade på skonsamma metoder för minimalt invasiv behandling.

 

Produkter för att utföra minimalinvasiva behandlingar

Nyhet

CariSolv

En minimalinvasiv behandlingsmetod för avlägsnande av karies. Ofärgad gel som appliceras direkt i kaviteten med hjälp av Multimix-spruta. Den mjukar upp demineraliserat dentin som sedan handexkaveras eller borras bort med minimalinvasiv borr.

Läs mer Stäng

Nyhet

PeriSolv

Appliceras i tandköttsfickan innan depuration. Löser upp degenererad vävnad och underlättar depurationen då friktionen mellan tand och instrument minskar.

Läs mer Stäng

Wand bedövning

Med Wand undviks bedövningskänslan i läppar, tunga och kinder och sticket känns knappt för patienten.

Läs mer om Wand här >

Läs mer Stäng

Piezokirurgi

Piezo-kirurgi ger millimeterskarpa snitt som ökar den kirurgiska precisionen och bevarar benet på ett sätt som är omöjligt med roterande instrument. Tack vare den atraumatiska tekniken reduceras de postoperativa besvären, så som smärta och svullnad, för patienten.

Läs mer Stäng

CariSolv - mjukar upp

kariesangripen vävnad

Det smarta sättet att laga hål i tänderna med en minimerad användning av den traditionella borren.

CariSolv är en innovativ, effektiv, vävnadsvänlig produkt baserad på en hypokloritteknik. CariSolv mjukar upp den kariespåverkade vävnaden vilket möjliggör enkelt avlägsnande, medan du lämnar frisk vävnad intakt.

Hur man behandlar karies med CariSolv

1. Öppna kaviteten

Om det behövs, öppna kaviteten med en konventionell borr.

2. Applicera

Applicera CariSolv direkt i kaviteten. Efter ca 30 sekunder har den angripna vävnaden mjuknat.

3. Avlägsna

Avlägsna den uppmjukade kariesvävnaden genom att använda en handexcavator eller ett minimalinvasivt borr.

4. Skölj och blås

Skölj och blås sedan kaviteten torr för granskning.

Referenser

Dr Stefan Edgren, Partille"CariSolv har gjort det möjligt för mig att ge mindre invasiv behandling och bättre kontroll vid behandling av djupa hålrum"

Dr Stefan Edgren
Tandläkare på Partille Implant Center, Sverige

 

 

 

 

 

Studier och vetenskap

Det finns över 165 publicerade artiklar och studier på CariSolv och PeriSolv.

PeriSolv - Löser upp

degenererad vävnad

Appliceras i tandköttsfickan innan depuration. Löser upp degenererad vävnad och underlättar depurationen då friktionen mellan tand och instrument minskar. PeriSolv eliminerar biofilm och möjliggör mekanisk avlägsning av bakterier.

Så här använder du PeriSolv:

1. Applicera

Applicera PeriSolv i de periodontala fickor som skall behandlas. Fyll på hela vägen upp till tandköttslinjen.

2. Låt verka

Låt PeriSolv verka i periodontalfickan i 30 sekunder.

3. Scaling

Utför scaling och/eller rotplanering.

4. Upprepa vid behov

Upprepa steg 1-3 vid behov.

Referenser

 

Karin Børsum"When I use PeriSolv my dailey bussiness is much easier. Both plack and granulation tissue are easier to remove and saves my energy. Usually I am sceptical to everything trying to be sold to us, but this is a product I can support."

Karin Børsum
DD Spec. Perio

 

 

 

Unident

Din Webbläsare stöds ej

Du använder en gammal version av Internet Explorer. För att kunna utnyttja alla funktioner på vår sajt så behöver du uppgradera din webbläsare. Klicka på länken nedan för anvisningar om hur du uppdaterar din webbläsare.

Please upgrade your browser! 
Your browser is too old and is not supported. In order to utilize all features on our site, you need to upgrade your browser. Click the link below for instructions on updating your browser.

Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17621/internet-explorer-downloads

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Använder du Windows XP som operativsystem?
Microsoft har upphört med all support för operativsystemet Windows XP och inga fler säkerhetsuppdateringar kommer att släppas. Använder du idag Windows XP så rekommenderar vi dig att uppgradera ditt operativsystem till Windows 10, eftersom Windows XP inte stöder dagens teknik

If you are using Windows XP operating system
Microsoft has discontinued support for the Windows XP operating system and no more security updates will be released. If you are using Windows XP today, we recommend upgrading your operating system to Windows 10, as Windows XP does not support today's technology.