Med C-takt Link kommunicerar du enkelt och säkert med Försäkringskassan och kollegor

Detta är C-takt Link!

Med C-takt Link kan du snabbt och enkelt kommunicera med kollegor, specialister, tandtekniker och labb. I den nya tandvårdsreformen ställer Försäkringskassan högre krav på digital dokumentation och med C-takt Link skickar du snabbt och enkelt dina dokument till Kassan vid efterhandskontroller. C-takt Link gör det enklare att terapiplanera och diskutera med kollegor och tekniker, och ger dig snabbare svar från specialister och labb.

• Efterhandskontroller till Försäkringskassan
• Diskutera terapiplan utifrån röntgenbilder
• Rita och skriv i bilder utan att förstöra original
• Konsultera specialister och kollegor
• Smidig och dokumenterad kommunikation med tandtekniker
• Skicka remisser
• Säker kommunikation även med kolleger som ej är anslutna

Skicka bilder enkelt till Försäkringskassan och logga in med smarta kort

Vår förbättrade koppling till Försäkringskassans system för statligt tandvårdsstöd gör det nu ännu enklare att skicka in begärda bilder och/eller uppgifter via C-takt Link. Dessa kopplas dessutom direkt ihop med aktuellt ärende. Försäkringskassan genomför kontinuerligt efterhandskontroller för att säkerställa att de betalar ut rätt ersättning utifrån aktuellt regelverk. Vid efterhandskontroll av Försäkringskassan får du alltid information om detta via brev.

Logga in med SITHS-kort i C-takt Link.
Nu är det möjligt att logga in med smarta kort, så kallade SITHS-kort, i C-takt Link. Du gör inställningen själv i kontoprofilen och kan sedan komma igång direkt. SITHS står för Säker IT för Hälso-och Sjukvården. SITHS-kortet identifierar en person och dennes yrkestillhörighet, och styr åtkomst till de nationella kvalitetsregistren och flera andra system. SITHS är en nationell standard för säker inloggning som införs på bred front inom hela vård- och omsorgssektorn.

Kolla gärna våra instruktionsvideos här nedan, som beskriver de nya funktionerna

Uppdatera till senaste versionen av C-takt Link - förbättrad funktion med nya Onepix 2

C-takt Link har numera fullt stöd för import av bilder även för Onepix 2. Ladda hem vår guide här, som visar vad man behöver tänka på när man importerar bilder från Onepix 2. 

Dessutom har vi fixat följande punkter, som förenklar ytterligare för våra användare:
• Bakåtkompatibilitet bibehålls för äldre Onepix och CDRDicom versioner samt andra integrerade bildsystem
• Import av foton från Onepix visas korrekt oavsett komprimering
• Det fungerar numera att göra ändringar i lokalt sparade ärenden, såsom att lägga till eller ta bort deltagare och bilder
• Flera rättningar som förbättrar användarvänlighet och funktionalitet

Så här gör du!

Här hittar du instruktionsvideos på hur man går tillväga när man skickar in bilder till Försäkringskassan samt aktiverar ett konto med SITHS-kort.

Klicka på länkarna här nedan:

"Skicka in dina bilder till Försäkringskassan med C-takt Link"

"Aktivera ditt konto för inloggning med SITHS-kort i C-takt Link"

Kontakt

C-takt Link är en kommunikationstjänst som utvecklas, marknadsförs och säljs av Unident AB i Sverige.

Unident Växel: 0346 - 73 24 00
Unident Support: 0346 - 73 24 50

Unident

Din Webbläsare stöds ej

Du använder en gammal version av Internet Explorer. För att kunna utnyttja alla funktioner på vår sajt så behöver du uppgradera din webbläsare. Klicka på länken nedan för anvisningar om hur du uppdaterar din webbläsare.

Please upgrade your browser! 
Your browser is too old and is not supported. In order to utilize all features on our site, you need to upgrade your browser. Click the link below for instructions on updating your browser.

Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17621/internet-explorer-downloads

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Använder du Windows XP som operativsystem?
Microsoft har upphört med all support för operativsystemet Windows XP och inga fler säkerhetsuppdateringar kommer att släppas. Använder du idag Windows XP så rekommenderar vi dig att uppgradera ditt operativsystem till Windows 10, eftersom Windows XP inte stöder dagens teknik

If you are using Windows XP operating system
Microsoft has discontinued support for the Windows XP operating system and no more security updates will be released. If you are using Windows XP today, we recommend upgrading your operating system to Windows 10, as Windows XP does not support today's technology.