Röntgen & Bildtagning

I 25 år har vi drivit den digitala utvecklingen. Redan på 90-talet lanserade Unident digital röntgen för tandvården i Sverige. Efter installation och underhåll av mer än 8 000 behandlingsrum och på 11 av Sveriges landsting kan vi nog påstå att vi, av alla de företag som idag säljer dentalprodukter, har allra längst erfarenhet i branschen av just digital röntgen - en erfarenhet som vi gärna delar med oss av!

Hos oss hittar du även fullt sortiment av tillbehör till digital röntgentagning, som röntgenhållare till sensorer och sensorskydd.

Intraoral röntgen

Panorama & CBCT

onepix-bildhantering

Bildprogram Onepix

Extraoral kamera

Intraroal kamera

IT på kliniken

VistaScan Mini View bildplattescanner

VistaScan Mini View bildplattescanner möjliggör intuitiv, effektiv och tidsbesparande digitalisering av bildplattor. En stor pekskärm med ett användarvänligt gränssnitt är en av flera saker som bidrar till detta. Det kompakta formatet och integrerade trådlösa funktioner gör denna scanner mycket flexibel.

Ring oss på tel. 0346 73 24 00 för mer information om VistaScan Mini View.

 

2D eller 3D röntgen - Det beror på klinikens behov

En panoramaröntgen är en ekonomiskt bra investering för kliniker som har behovet. Vanligen tjänar man in investeringen redan i första ledet då man kan ta betalt för undersökningen. Kliniken bör planera med ett utrymme av ca 1,5x1,5 meter för att kunna utföra panoramaröntgen. Maskinen kräver oftast mindre utrymme, men man ska tänka på att det i de flesta fall även ska in en dator, en patient och en operatör på utrymmet.

Onepix bildprogram

- utvecklat för tandvården

Med Onepix samlar ni alla röntgen- och kameraprodukter i ett och samma bildprogram - på alla orter, om ni har en större verksamhet. Ska bilddatabasen delas mellan flera kliniker? Inga problem - flera klinikkedjor och nära hälften av den offentliga tandvården i Sverige arbetar idag med delad åtkomst i Onepix.

 

Informationsmaterial om strålning i tandvården

Odontologiska institutionen vid Karolinska Universitetssjukhuset har tillsammans med Praktikertjänst tagit fram information strålning i tandvården, i syfte att uppfylla föreskriftskravet 2018:5, 2 kap 9 §.

Unident

Din Webbläsare stöds ej

Du använder en gammal version av Internet Explorer. För att kunna utnyttja alla funktioner på vår sajt så behöver du uppgradera din webbläsare. Klicka på länken nedan för anvisningar om hur du uppdaterar din webbläsare.

Please upgrade your browser! 
Your browser is too old and is not supported. In order to utilize all features on our site, you need to upgrade your browser. Click the link below for instructions on updating your browser.

Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17621/internet-explorer-downloads

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Använder du Windows XP som operativsystem?
Microsoft har upphört med all support för operativsystemet Windows XP och inga fler säkerhetsuppdateringar kommer att släppas. Använder du idag Windows XP så rekommenderar vi dig att uppgradera ditt operativsystem till Windows 10, eftersom Windows XP inte stöder dagens teknik

If you are using Windows XP operating system
Microsoft has discontinued support for the Windows XP operating system and no more security updates will be released. If you are using Windows XP today, we recommend upgrading your operating system to Windows 10, as Windows XP does not support today's technology.