Artilabs

- ett fullservice tandtekniskt lab

Artilabs, som finns i Västerås, är ett av Sveriges största fullservicelaboratorium. Vi gör cirka 1 000 led i veckan och är 18 dedikerade och engagerade medarbetare med lång erfarenhet av att leverera arbeten av högsta kvalitet och estetik.

Med specialkompetens som motsvarar kundens behov

Artilabs tandtekniker har olika bakgrund och olika specialkompetenser för att motsvara kundens behov. De anställdas kompetens är grundstenen i bolagets framtid och är något som ständigt utvecklas tillsammans med önskemål från marknaden. Rekrytering sker inom såväl logistik som på teknikersidan för att säkerställa kvalité i alla led.

Sedan 5 år tillbaka framställer vi även digitalt framställda tänder med avtryck tagna genom intraorala scanners. Vi ser positivt på den tekniska utvecklingen och levererar redan idag digitala tänder till över 300 patienter – varje vecka!

Labblådor, portopåsar och ordersedlar från Artilabs

Labblådor, portopåsar och ordersedlar beställer du via Artilabs hemsida.

Unident

Din Webbläsare stöds ej

Du använder en gammal version av Internet Explorer. För att kunna utnyttja alla funktioner på vår sajt så behöver du uppgradera din webbläsare. Klicka på länken nedan för anvisningar om hur du uppdaterar din webbläsare.

Please upgrade your browser! 
Your browser is too old and is not supported. In order to utilize all features on our site, you need to upgrade your browser. Click the link below for instructions on updating your browser.

Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17621/internet-explorer-downloads

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Använder du Windows XP som operativsystem?
Microsoft har upphört med all support för operativsystemet Windows XP och inga fler säkerhetsuppdateringar kommer att släppas. Använder du idag Windows XP så rekommenderar vi dig att uppgradera ditt operativsystem till Windows 10, eftersom Windows XP inte stöder dagens teknik

If you are using Windows XP operating system
Microsoft has discontinued support for the Windows XP operating system and no more security updates will be released. If you are using Windows XP today, we recommend upgrading your operating system to Windows 10, as Windows XP does not support today's technology.