Om Unident

Unident startades 1992 av tandläkarsönerna Marcus och Christian Nordvall. Unident har kontor i Stockholm, Horten, Köpenhamn, Helsingfors och har sitt huvudkontor i Falkenberg. Ca 160 personer arbetar idag inom koncernen. Hos oss pågår det ett kontinuerligt arbete med att hitta nya och intressanta dentalprodukter. Vi samarbetar med flera av världens ledande tillverkare av dental utrustning och dentalmaterial och varje år lanserar vi ett antal intressanta nyheter på den skandinaviska dentalmarknaden. Vi erbjuder även utrustning och klinikbyggnation. Vi hjälper dig med allt från att bygga kliniken till att leverera och installera allt du behöver för att ha en fungerade praktik. Naturligtvis utför vi service och support som gör att du som kliniker kan känna dig trygg.

Från digital röntgen till det digitala avtrycket

Från digital röntgen till det digitala avtrycket – att digitalisera tandvården har blivit vårt signum!
Redan på 90-talet lanserade Unident digital röntgen för tandvården i Sverige. Efter installation och underhåll av mer än 7 500 behandlingsrum och på 11 av Sveriges landsting kan vi nog påstå att vi är det dentalföretag med allra längst erfarenhet i branschen av just digital röntgen, en erfarenhet som vi gärna delar med oss av!

Ett ständigt brett och aktuellt produktutbud

Allt du önskar i dental förbrukning finns till försäljning i vår webbshop 24h om dygnet. Där hittar du även aktuell information om produkterna. Skulle du sakna något är du mer än välkommen att kontakta vår kundtjänst som bistår dig på bästa sätt.

Miljö- och kvalitetspolicy

Unident är miljö-och kvalitetscertifierade

I vår miljö- och kvalitetspolicy beskriver vi hur vi arbetar för att uppfylla kraven i standarderna och ständigt förbättra vår verksamhet.

Unidents Miljöledningssystem har granskats av Intertek Certification AB och är i överensstämmelse med kraven i:
SS-EN ISO 14001:2015

Unidents Kvalitetsledningssystem har granskats av Intertek Certification AB  och är i överensstämmelse med kraven i:
SS-EN ISO 9001:2015
SS-EN ISO 13485:2012

Unidents Kvalitetsledningssystem har granskats av Intertek Notified Body AB och är i överensstämmelse med kraven i:
EC Certificate
Full Quality Assurance System
Directive 93/42/EEC on Medical Devices, Annex II

Ledningssystemet omfattar:
Konstruktion och utveckling, försäljning och service av medicintekniska utrustningar och produkter inom dentalbranschen.

Läs mer här