Integritetspolicy

Vår största tillgång är det förtroende som befintliga och potentiella kunder visar oss. Detta förtroende utgör grunden för vår verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och däribland integritet.

Vi upprätthåller integritetsskyddet för befintliga och potentiella kunders företagsinformation och personuppgifter genom att behandla den data som anförtros oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där företagsinformation, personuppgifter eller annan viktig information sparas och hanteras av Unident eller av någon annan för Unident:s räkning, vidtas alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda denna från irrelevant användning, obehörig åtkomst, oavsiktlig vidarespridning, felaktig ändring eller förstörelse.

Läs mer om vår behandling av företagsinformation och personuppgifter här.

Unident

Din Webbläsare stöds ej

Du använder en gammal version av Internet Explorer. För att kunna utnyttja alla funktioner på vår sajt så behöver du uppgradera din webbläsare. Klicka på länken nedan för anvisningar om hur du uppdaterar din webbläsare.

Please upgrade your browser! 
Your browser is too old and is not supported. In order to utilize all features on our site, you need to upgrade your browser. Click the link below for instructions on updating your browser.

Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17621/internet-explorer-downloads

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Använder du Windows XP som operativsystem?
Microsoft har upphört med all support för operativsystemet Windows XP och inga fler säkerhetsuppdateringar kommer att släppas. Använder du idag Windows XP så rekommenderar vi dig att uppgradera ditt operativsystem till Windows 10, eftersom Windows XP inte stöder dagens teknik

If you are using Windows XP operating system
Microsoft has discontinued support for the Windows XP operating system and no more security updates will be released. If you are using Windows XP today, we recommend upgrading your operating system to Windows 10, as Windows XP does not support today's technology.