Returer

På Unident gör vi alltid vårt yttersta för att ni på kliniken ska vara nöjda med era köp. I de flesta fall, som t ex vid garantiärenden eller reklamationer, är det alltid bäst att först kontakta vår kunniga tekniska support eller vår kundtjänst för att räta ut eventuella frågetecken innan retur. Klicka här för kontaktuppgifter.

Om ni ändå av någon anledning behöver göra en retur börjar ni med att fylla i formuläret på denna sida. Därefter återkommer vi till er.

Så här gör du om du önskar returnera en vara köpt av oss:

1. Fyll i formuläret. Ange telefonnummer och e-postadress där vi kan nå dig. För snabbare hantering ange så specifik information som möjligt.

2. Vi återkopplar till dig.

3. Tillsammans kommer vi fram till nästa steg.

 

Utdrag ur våra allmänna villkor:

24. Ångerrätt

24.1 Kunden har möjlighet att ångra köp av Produkt som inte är Beställningsvara under förutsättning att (i) varan och förpackningen är i ursprungsskick och (ii) förpackningen är obruten.

24.2 Undantaget från 24.1 är specialtillverkade, broderade, tryckta eller på annat sätt kundanpassade klinikkläder och -skor.

24.3 Unident tillhandahåller i vissa fall särskilda rutiner för hur Kunden ska gå tillväga vid retur av Produkten med anledning av ångerrätten. För det fall särskilda rutiner inte har meddelats gäller att Kunden skriftligen ska returnera Produkten till Unident inom tio (10) arbetsdagar från mottagen leverans. Sker inte retur inom rätt tid förlorar Kunden möjligheten till ångerrätt.

24.4 Returnerade varor med anledning av ångerrätten ska på Kundens bekostnad och ansvar återsändas till Unident på den adress som framgår av Unidents webbplats. Kostnad för frakt krediteras inte.

24.5 Vid ångrat köp krediterar Unident nittio (90) procent av erlagd betalning för Produkten.

24.6 Undantaget från 24.4 och 24.5 är klinikkläder och -skor, dock ej specialtillverkade, broderade, tryckta eller på annat sätt kundanpassade klinikkläder och -skor, under förutsättning att varan och förpackningen är i ursprungsskick där Unident bekostar en (1) retur per order och krediterar etthundra (100) procent av erlagd betalning för Produkten.

25. Äganderättsförbehåll

Levererad Produkt förblir Unidents egendom till dess den har blivit till fullo betald.
Kunden förbinder sig att väl vårda och inte sälja, vidta ändringar i, vidareuthyra eller på annat sätt rättsligt förfoga över sådan Produkt vilket kan äventyra Unidents äganderätt till Produkten i förhållande till tredje man.

För mer information se våra fullständiga Allmänna villkor.