Om Unident

Unident startade 1992 med ambitionen att förnya dentalbranschen och förbättra tandhälsan för alla. Ända sedan dess har vi varit nyskapande inom tandvården. Att erbjuda innovativa produkter, förstklassig service och nya arbetssätt har alltid legat i vårt DNA.

Vår starka kundsupport är unik i branschen och bidrar till att minska komplexiteten, frigöra tid och stödja våra kunders ambitioner att integrera det dagliga arbetet med ny digital teknik. Genom att hitta lösningar på dessa utmaningar backar vi upp våra kunder – hela vägen.

Unident finns representerat i hela Norden, med kontor i Stockholm Sverige, Horten Norge, Köpenhamn Danmark och Helsingfors Finland. Huvudkontoret ligger i Falkenberg på den svenska västkusten. Koncernen har idag +250 medarbetare och omsätter +650 miljoner SEK. Vi är Nordens 3:e största dentalhandel och ledande inom bl.a. röntgen och bild.

SEO_unident_Helena-GrubbVD för Unident Group sedan 2020 är Helena Grubb, som har lång och gedigen erfarenhet av ledande befattningar på flera framgångsrika företag.

Teamwork - ett viktigt värdeord

Teamwork ett av Unidents viktigaste värdeord. Våra medarbetare är en brokig blandning människor som lär av varandra och delar på erfarenheter och tillsammans bildar varumärket Unident. För oss är det viktigt att våra medarbetare skrattar och trivs, utvecklas, får respekt och uppskattning. Vi stödjer anslutning till kollektivavtal och fackligt engagemang samt har en arbetsmiljö som är öppen i ord och tanke. Våra värderingar är obundna av kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnicitet, politiska åsikter och sexuell läggning.

Vi har en jämn könsfördelning mellan våra medarbetare. I vår ledningsgrupp är en fjärdedel kvinnor och vi arbetar aktivt för att nå jämn fördelning i alla roller.

Vi bryr oss om miljö och hållbarhet

Kvalitetsansvar är det som ska genomsyra allt vi gör. Som en del i detta arbete har vi sedan många år valt att certifiera vårt ledningssystem enligt ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 13485 för kvalitet och regulatoriska krav på medicintekniska produkter.

Som en ledande aktör på marknaden har vi ett ansvar att påverka branschen i en hållbar riktning. Förutom att arbeta med ständiga förbättringar i vårt eget miljö- och hållbarhetsarbete samverkar vi med kunder, leverantörer och andra intressenter för att integrera hållbarhetsperspektivet genom hela värdekedjan.

Viktiga delar i detta arbete är att ställa krav på och följa upp våra leverantörer, hjälpa våra kunder med miljömedvetna val och förlänga livslängden på utrustning genom professionell service och underhåll. Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 sedan 2001.

Vi tar socialt ansvar

Som företag och som medmänniskor tycker vi att det ligger i allas ansvar att göra skillnad och att försöka bidra till en bättre värld. Vi ger varje år vårt stöd till olika organisationer, såsom Operation Smile och Tandläkare utan Gränser och genom att sponsra lokala idrotts-och kulturföreningar strävar vi efter att främja en meningsfull fritid och utveckling av barn och ungdomar. Vi uppmuntrar också våra anställda att engagera sig i arbetet.

Unident

Din Webbläsare stöds ej

Du använder en gammal version av Internet Explorer. För att kunna utnyttja alla funktioner på vår sajt så behöver du uppgradera din webbläsare. Klicka på länken nedan för anvisningar om hur du uppdaterar din webbläsare.

Please upgrade your browser! 
Your browser is too old and is not supported. In order to utilize all features on our site, you need to upgrade your browser. Click the link below for instructions on updating your browser.

Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17621/internet-explorer-downloads

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Använder du Windows XP som operativsystem?
Microsoft har upphört med all support för operativsystemet Windows XP och inga fler säkerhetsuppdateringar kommer att släppas. Använder du idag Windows XP så rekommenderar vi dig att uppgradera ditt operativsystem till Windows 10, eftersom Windows XP inte stöder dagens teknik

If you are using Windows XP operating system
Microsoft has discontinued support for the Windows XP operating system and no more security updates will be released. If you are using Windows XP today, we recommend upgrading your operating system to Windows 10, as Windows XP does not support today's technology.